Base Consultants

Base Consultants is een kantoor dat zich in de regio Zuid-Oost Brabant onder andere bezig houdt met het geven van belasting adviezen, het maken van jaarstukken, het voeren van administraties en het ondersteunen bij juridische vraagstukken met name op het gebied van ondernemersrecht, contractrecht en arbeidsrecht. Hierbij richt Base Consultants zich met name op de dienstverlening aan ondernemingen, ondernemers in het MKB en het (medisch)vrije beroep en op startende ondernemers. In de beginjaren bestond de cliëntenkring met name uit medici.
We hebben inmiddels een cliëntenkring met een grote diversiteit aan specialismen, verspreid over een groot deel van het land.
In toenemende mate zijn we ook betrokken bij echtscheidngs procedures. Naast de financiele kant er van heeft Base Consultants in toenemende mate ook betrokkenheid bij de psychosociale ondersteuning bij echtscheidingen . Sinds begin 2013 is daar mediation voor echtscheidingen aan toegevoegd.
Naast ons kantoor in Eindhoven is de organisatie uitgebreid met een nevenvestiging in Schaijk.